گزارش صعود به قله ۴۰۸۰ متری دوبرار شرقی ۱۴و۱۵ خرداد ۹۴

گزارش صعود به قله ۴۰۸۰ متری دوبرار شرقی ۱۴و۱۵ خرداد ۹۴